مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: اردیبهشت 1395

9 اردیبهشت 1395 عبدالباسط

1- من از آن عبدالباسطی های دو آتشه بودم. با اینکه پدرم و معلمانم، منشاوی خوان بودند، ولی من کشته…

5 اردیبهشت 1395 داریم موش می گیریم

خوابگاه دانشگاه ما، موش داشت. امیرْعباسی دیده بود. ماها نه. داشتیم ناهار می خوردیم. دو تا تن ماهی سرد و…

4 اردیبهشت 1395 ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻣﻦ

ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ…

1 اردیبهشت 1395 ﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ…

ﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ… ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﺳﻂ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﺵ…