مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: خرداد 1396

7 خرداد 1396 پل انتقال

ما بهش می‌گوییم پل انتقال. نقشش رفت و آمدهای زمانی است و می تواند اتفاقی باشد، بویی، حسی یا هر…

27 اردیبهشت 1396 دعا کن بمیرم

هر کسی آن تصاویری که من دیده‌ام را می‌‌دید، دق می‌کرد. شاید هزار تا کفن هم پوسانده بود. استادم می‌گفت…

23 اردیبهشت 1396 به خودم بزن رفیق

موعدمان ساعت نه بود؛ تقاطع ولیعصر. قرار بود طوری رفتار کنیم که انگار هیچ اتفاق بدی بین‌مان نیفتاده. وقتی آمد،…

22 اردیبهشت 1396 اگر همه دنيا گفتند نمی‌توانيد، تلاش‌تان را بكنيد

يك جايي از سرطان، بيمار يك‌هو سالم مي‌شود. خوبِ خوب. فكر می‌كند همه چی‌ تمام شده و دوباره برمی‌گردد پيش…