مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: تیر 1396

3 تیر 1396 از دست دادن، آدم ها را این شکلی می کند

با خودم عهد کردم تا وقتی این نوشته را تمام نکنم، سراغ کار دیگری نروم. اما تمام نمی شود. سخت…

28 خرداد 1396 آفرین پسرم

مامان پروانه عزيز باید به عرض‌تان برسانم که در هفته پيش از تولدم، غمگين‌تر از هميشه بودم. عسل و مادرش…

21 خرداد 1396 بلند شو نمازتو بزن به کمرت

آقاجون همیشه قبل از افطار، نماز می‌خواند. من نه. چشمم به تلویزیون بود تا با الفِ الله اکبر، دو تا…

16 خرداد 1396 همه ما، دچار ناتمامی هستیم

همه ما، دچار ناتمامی هستیم. همه مایی که دلبرمان را بزک کرده دیدیم، با لبخندی پهن، در لباس عروس، با…