مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: مهر 1396

29 مهر 1396 مرد بی‌باسن

اصل داستانِ مردِ بی‌باسَن برای سوسن بود. من هفت ساله بودم یا هشت. غروب‌ها از کنار میله‌های زنگ زده تراس…

25 مهر 1396 پیراشکی شکولاتی داغ

حالا که انگار می‌شود آدم به خودش نامه بنویسد و خودش نامه را رویت و تایید کند، می‌خواهم از آن…

16 مهر 1396 طاعون دلتنگی….

اصل سرماخوردگی این‌ست که بابای آدم اول بگیرد. به مامان بگوید «یه سوپی چیزی بار بذار» بعد بروند توی اتاق…

13 مهر 1396 رامسر هميشه بهشت بود

برای ما، رامسر هميشه بهشت بود. هميشه تا اين بار كه دو روزِ پشت هم باران آمد. اول‌هاش زديم به…