مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: آذر 1396

8 آذر 1396 بچه‌اس بابا. یادش می ره

من تا پنج سالگی حمام زنانه می‌رفتم. با مامان‌بزرگ. برو رویی هم داشتم و همان اول کسی نمی‌فهمید پسرم. یک…

1 آذر 1396 بدتر از این نمی‌شه

اولین‌بار که به خودم گفتم «بدترین از این نمی‌شه» شبی بود که همه رفته بودند برای بابامحسن زن پیدا کنند….

22 آبان 1396 من نرفته بودم هیچ‌وقت

از میان تصاویر دهشتناک فاجعه، یکی از ویران‌‌گرترین کادرها، برای مردی‌است چندک زده لابلای آوار، مات به جایی میان تیرک‌های…

16 آبان 1396 من شمال نرفته بودم هیچ‌وقت

توی کوچه ما که از انبارکاه شروع می‌شد و می‌ریخت به چهارراه سوسکی و می‌رسید به ایستگاه قندوشکر، یک جوی…