مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: دی 1396

6 دی 1396 فقط خدا می‌داند که کی پیاله آدم پر می‌شود

این می‌تواند آخرین نوشته من باشد؛ آخرین حرف‌ها در ابتدای صبح زمستانی تهران، که نه سرد است و نه گرم….

29 آذر 1396 شهر بی یلدا

من همیشه فرار کرده‌ام از نوشتن یلدا. پیش‌تر ترجیح می‌دادم این راز را با خود به گور ببرم. اما از…

25 آذر 1396 خونتون‌تلفن دارین؟

دومین دختری که عاشقش بودم، چشم‌های ترسیده درشتی داشت. وسط‌های صام‌پزخانه بود که خودم را رساندم کنارش و زیرلب گفتم…

18 آذر 1396 هیولایی که فقط می‌خواهد حرف بزند

دیروز، و روز‌های پیش‌تر، رسیده بودم به جایی که می‌خواستم حرف بزنم. اما نه حرف‌های معمولی. قلبم کُندو محکم می‌کوبید….