مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: تیر 1397

19 تیر 1397 تلویزیون، جای گریه هیچ دختری نیست…

بابا محسن عزیز دیروز که توی بهشت زهرا، سنگ قبرتان را می‌شستم، یاد مسجد رفتن‌هایمان افتاده بودم. یاد وقتی‌که بعد…

13 تیر 1397 گاهى اوقات بهتر است حقيقت را نفهميم

با مامان‌بزرگ رفته بودم تو. داخل، پر از زن‌های چادری بود که رو به دیوار شیشه‌ای‌، گریه می‌کردند. آن طرف…