مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: مهر 1397

30 مهر 1397 چرا ما را به حال خود رها نمی‌کنید

با من نایستاده‌اید پشت در اتاق عمل. پراید دست دوم‌تان را زیر قیمت نفروخته‌اید برای جور کردن پول شیمی‌درمانی. آمپول‌های…

28 مهر 1397 اگه یه روزی نوم تو ، تو گوش من صدا کنه….

پرسیده بودی چرا رهایت نمی‌کنم؟ من آن موقع ذره‌ای جذاب نبودم و هیچ صدای خوشی نداشتم و حتا اندکی دلبری…

21 مهر 1397 هوا دلگیر

از میان پیام‌های رسیده، یکی‌اش برای خانمی است به نام «سین»، که معشوقش، معشوق بی‌وفای زیبایش، نوشته‌های من را می‌خواند،…

16 مهر 1397 روز کودک

در برلین شرقی، پدرها و مادرها فرزندان‌شان را یواشکی روی دست می‌گرفتند تا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان، از آن طرف دیوار،…