مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: آذر 1397

3 آذر 1397 سطل فلزی

اتاق مامان بزرگ، سطل زباله کوچک داشت که سیب ممنوعه‌ی ما بود. یک سطل فلزی با نقش دو کودک برهنه‌ی…

22 آبان 1397 دیر اومدی، نخواه زود برو

در من، یک خانم جلسه‌ای بداخلاق منبر می‌رود که همیشه دیر می‌رسم به جلسه‌اش. و بیشتر وقت‌ها درباره‌ی ‌دوست حرف…

19 آبان 1397 می‌میرم بدون تو

محمد صالح علا نوشته است محبوبم، من همه چیز را باور می‌کنم جز اینکه پاییز رد شود و روزگار بی‌تو…

15 آبان 1397 استکان کمر باریک

دستت را داده بودی به من که گرمش کنم. دست‌ همیشه سردت را. باران زده بود و بیراهه‌ی سنگی دربند،…