مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: مهر 1398

7 مهر 1398 واسه من، جمعه‌، جمعه‌ی آقامه، شنبه، شنبه‌ی آقامه

واسه من تاریخ خیلی مهم نیست. برخلاف چیزی که همه دوست دارن، بشنون و خوششون می‌آد که از سالروز ازدواج،…

5 مهر 1398 تعطیلیا کاشون نمیاین؟

قابلیت تازه‌ی تلگرام، شگفت‌انگیز و هول‌آور است. راهی برای آشفتن همه‌ی نظم‌های ممکن. قیام پراندوهی علیه زمان و مکان. عبور…

12 شهریور 1398 خدایا، غریب مرا از بدی‌ها دور کن

مامان پروانه‌ی عزیز‌ دیروز قصه‌ای خواندم درباره‌ی بایزید ، که سال‌ها دور می‌شود از خانه و آغوش و امن، و…