مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: اسفند 1399

6 اسفند 1399 روز جهانی حضرت آه…

روز جهانی حضرت آه… امروزِ ما، روز سنگینی سر به گردن است. روز دزدیدن نگاه از دیگران، روز جهانی آه….

6 اسفند 1399 مهاجر

مساله‌ی غیبت… بابا می‌گفت اگه آدم نتونه یه جایی دووم بیاره، باید از اونجا بره. باید بگرده دنبال یه وطن…