مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: تیر 1400

1 تیر 1400 هر چه بودم…

هر چه بودم… اولین بار، نوزده ساله بودم که با اردوی دانشگاه رفتم مشهد. گفته بودند آدم هر چه بخواهد…

24 خرداد 1400 بابا مرتضایت را به خاطر بیاور

جوجه‌موجه‌ی من. اگر به این نوشته رسیدی، بابا مرتضایت را به‌خاطر بیاور. چرا که او بلد بود عاشق باشد. بلد…

17 خرداد 1400 فرفره کاغذی

مامان پروانه‌ی ‌عزیز بهم یاد داده بودی با حصیرِ کهنه و کاغذ رنگی نو و پونز، فرفره کاغذی بسازم و…

11 خرداد 1400 از عشق و جهنم

از عشق و جهنم برای بابا نوشتم که عاشق عاطفه شده‌ام. دختری با مو‌های بافته‌، لپ‌های گُلی و چشم‌های قهوه‌ای…