مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

نوشته های بلاگ

عشق فرهاد

26 آذر 1394 نوشته‌ها

در قصه ها آمده است که برای سست کردن عشق فرهاد، یکی را فرستادند تا به او بگوید که شیرین مرده است و آن هنگام بوده که فرهاد تیشه و جان را با هم رها می کند. اما من فکر می کنم که برای کشتن فرهاد، این ادعا زیاد بوده است. بلکه فقط کافی بود یکی را به سراغش بفرستند تا در گوشش بگوید: « خسرو گفت : دیشب، دریایی از چشم شیرین روی لب هایش می چکید و می دانی؟ شور بود! »

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید