مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

نوشته های بلاگ

عشق فرهاد

26 آذر 1394 نوشته‌ها

در قصه ها آمده است که برای سست کردن عشق فرهاد، یکی را فرستادند تا به او بگوید که شیرین مرده است و آن هنگام بوده که فرهاد تیشه و جان را با هم رها می کند. اما من فکر می کنم که برای کشتن فرهاد، این ادعا زیاد بوده است. بلکه فقط کافی بود یکی را به سراغش بفرستند تا در گوشش بگوید: « خسرو گفت : دیشب، دریایی از چشم شیرین روی لب هایش می چکید و می دانی؟ شور بود! »

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید