مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: مرداد 1395

10 مرداد 1395 کوچکتر از سه

معلم ریاضی گفت: «دو، همیشه از سه کوچکتر است.» گفت: «این معادله تا بی نهایتِ دنیا، صحیح است.» صحیح بود؟…

3 مرداد 1395 دكتر، با همراه حرف نمي زند

دكترِ مامان، همراه قبول نمي كند. با مريض درست حرف نمي زند. بداخلاق است. هر حرفي باهاش داشته باشي، بايد…

29 تیر 1395 گوجه ربی

آن روز توی مدرسه، یک برگه امتحانی گذاشتند روی میز و گفتند: «توش هر آرزویی دارید بنویسید.» نگاه کردم به…

27 تیر 1395 مامان مهری

اولین باری که چیزی از خودم نوشتم، نامه فرار بود. توی یک کاغذ مچاله خط دار. نوشتم: «بابا محسن. من…