مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: شهریور 1399

1 شهریور 1399 من گاهی با قرص‌هام حرف می‌زنم

مامان پروانه عزیز قرص‌ها می‌فهمند کجای تن درد می‌کند، مضطرب است، می‌لرزد، می‌سوزد، دلشوره دارد، نا آرام است. درست می‌روند…