مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: خرداد 1397

31 خرداد 1397 خدای ما، خدای همه آدم‌هاست

معروف‌ترین دیالوگ فیلم «نجات سرباز رایان» آنجا شکل می‌گیرد که فرمانده می‌گوید «نترسین، برید جلو، خدا با ماست» و سرباز…

24 خرداد 1397 دل‌تان تنگ مامان‌هاتان نشد؟

یک جایی از فیلم مادر علی حاتمی، مادر شروع می‌کند به وصیت درباره مراسم بعد از مرگش، می‌گوید«سر شام گریه…

22 خرداد 1397 ای علمای ایران. من احساس خطر می‌کنم

می‌گویند وقتی کلاغی می‌میرد، بقیه کلاغ‌ها دنبال علت مردنش می‌گردند که مبادا دیگری، به همان مرگ دچار شود. کلاغ‌ها یاد…