مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: اسفند 1396

9 اسفند 1396 رستاخیزی هولناک

هنوز هم به گمانم، عمیق‌ترینِ قصه‌ها، داستان‌هایی است درباره رستاخیزی هولناک از اجساد متحرک. صحنه‌هایی از انسانِ بعد از مرگ…

8 اسفند 1396 ماها هر کدام قیمتی داشتیم

ماها هر کدام قیمتی داشتیم. نرخ کریم، بوق استادیومی بود. نرخ موسا، کمودور. نرخ من، پنج تشتک نوشابه. تابستان، هر…

3 اسفند 1396 لپ گلی

ماها هر کدام لقبی داشتیم. من را صدا می‌کردند اسب، چون وقتی توی سالن بلند دانشگاه راه می‌رفتم، موهام که…

29 بهمن 1396 فقدان

امروز، شاید وقت آن رسیده تا به سوال مهمی پاسخ دهم. پرسشی که در دیدارها، دایرکت‌های اینستا یا پیام‌های تلگرام…