مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: آذر 1400

29 آذر 1400 شما که نبودید…

شما که نبودید؛ اما خدای‌تان بود. می‌تواند گواهی بدهد راه مدرسه‌ی ما، پر از خانه‌های ویلاییِ پر درخت بود. پاییز…

27 آذر 1400 آقا بالاسر

یک‌زمانی به شوهر می‌گفتند آقا بالا سر. از بس به همه چیز بند می‌کرد. سن و سال هم که بر…

16 آذر 1400 تماما جعلی

در همه‌ی این سال‌ها، فقط یک دفعه تصویر سنگِ مامان پروانه‌م را استوری کرده‌م. آن موقع هم، لابد خیلی خیلی…