مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: مهر 1399

1 مهر 1399 شهر بی تو مرا حبس می‌شود

خرس‌ها، با مالیدن خودشان به درخت‌ها، محدوده‌ی شان را علامت می‌زنند و آدم‌ها، شهرها را با نشانه‌ای از محبوب‌شان. چه…

27 شهریور 1399 زنده شدن لازاروس

در میانه‌های «جنایت و مکافات»، راسکلنیکفِ قاتل از سونیایِ فاحشه می‌خواهد قسمتی از کتاب مقدس را برای او بخواند. صحنه‌ای…

15 شهریور 1399 مواجه شو با خودت

با اینکه بابا خودش تشویقم کرده بود که کلاس تلاوت سبک استاد مصطفی اسماعیل بروم، یک‌بار که آمد خانه، و…