مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: مرداد 1399

5 مرداد 1399 بودن، یا نبودن، مساله‌این است

در چالش این روزهای فضای مجازی، آدم‌ها به بازسازی فیلم‌ها و عکس‌هایی افتاده‌اند، که ناپیدایی دارد. گم شده‌ای که روزی…

29 تیر 1399 گم گشته دیار محبت

از تئاتر فهرست، شخصیتی حال این روزهای من را می‌داند که از همه می‌پرسید «شما منو ندیدی؟» می‌گفت «آقا من…