مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: مرداد 1399

5 مرداد 1399 بودن، یا نبودن، مساله‌این است

در چالش این روزهای فضای مجازی، آدم‌ها به بازسازی فیلم‌ها و عکس‌هایی افتاده‌اند، که ناپیدایی دارد. گم شده‌ای که روزی…

29 تیر 1399 گم گشته دیار محبت

از تئاتر فهرست، شخصیتی حال این روزهای من را می‌داند که از همه می‌پرسید «شما منو ندیدی؟» می‌گفت «آقا من…