مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: اردیبهشت 1398

7 اردیبهشت 1398 نیمه‌ی پر لیوان

توی خبرها دیدم که نخست وزیر هند به دیدار حضرت مادر رفته. و زن، با دست‌های نحیفش به او غذا…

1 اردیبهشت 1398 اگر درد هست، درمان هم خواهد بود

دیروز صبح، برای لحظه‌ای سرم گیج رفت. می‌خواستم از حمام بیایم بیرون. پایم لیز خورد. نباید با صورت می‌خوردم زمین….

24 فروردین 1398 طوفان نوح گذشت حضرت آدم

اگر از احوالات این جانب خواسته باشید، مدتی‌است رفته‌ام. فقط کالبدم را جا گذاشته‌ام که صبح‌ها برود سر کار، عصرها،…

16 فروردین 1398 خون دل می‌خورد آن کس که حیایی دارد

تصاویر بهت‌زده‌ی این روزها، بیش‌ از هرچیزی، آیین گل‌مالی عاشورا را به خاطرم می‌آورد که مردم لر، به عزای پسر…