مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: اسفند 1399

28 اسفند 1399 جوجه‌موجه‌ی ‌من‌

جوجه‌موجه‌ی ‌من‌ مامان بزرگم همیشه دوست داشت تو را ببیند. هر وقت ما را می‌دید می‌پرسید جوجه‌موجه‌خبری نیست؟ می‌گفتم دنیا…

27 اسفند 1399 بسیار ساده و بسیار وحشتناک.

بسیار ساده و بسیار وحشتناک. همه‌ی ما، قصه‌های زیادی درباره‌ی بچه‌هایی شنیده‌ایم که مادرشان را از دست داده‌اند. اما کمتر…

23 اسفند 1399 یاد می‌کنیم….

یاد می‌کنیم…. در این روزهای آخر سال، یاد می‌کنیم از آن‌ها که لبخند ما را تاب نیاوردند. آن‌ها که زخم‌هامان…

16 اسفند 1399 طبیعی است اگر روزهایی حوصله ندارید

ایرادی ندارد… طبیعی است اگر روزهایی حوصله ندارید. حال‌تان خوش نیست. لبخند نمی‌زنید. حرف‌تان نمی‌آید. کلمات‌تان روی کاغذ نمی‌نشیند یا…