مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: مهر 1400

3 مهر 1400 دایناسوربودگی

ویزایش که آمد، برای دیدار آخر توی پارک ژوراسیک وعده کردیم. میانِ ربات‌های بزرگی از دایناسورها که با فشاردادن دکمه‌ای،…

31 شهریور 1400 شاه پریشون‌

الهه، وقت خواب برای عسل قصه «دختر شاهِ پریون» را گفته. اما…

31 شهریور 1400 خواستگاری زهرا

برای زهرا که قرار بود خواستگار بیاید، مامان به بابا گفت «برویم از سمساری، مبل کرایه کنیم.»

31 شهریور 1400 تو هیچ وقت نویسنده نمی شوی

بهم گفته بودند «تو هیچ وقت نویسنده نمی‌شوی.» نگاه کرده بودند توی چشم‌هام. خندیده بودند به کلماتم. قصه‌هام.