مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: اسفند 1397

6 اسفند 1397 روز مادر

انصافانه نیست عکس‌هایتان که تازه برداشته‌اید با حضرت مادر علیه‌الرحمه که لبخند زده به دوربین شما یا خندیده به خُل‌خلی‌تان…

1 اسفند 1397 انسان‌ و تفکر

می‌گویند مردم از صبح زود نشسته‌اند پای سایت سایپا، نیم ساعته تمام پراید‌ها را خریده‌اند و کمی بعد، جوک ساخته‌اند،…

23 بهمن 1397 ابتلا به آن کسی که باید

اگر بخواهم مساله‌ را بی هیچ حرف اضافه‌ای مطرح کنم، باید بگویم «ابتلا به آن کسی که باید». مثلن دختری…

13 بهمن 1397 مثلث برمودا

اگر او را دیدید، با آن موهای بافته همیشه نم‌دار و ابروهای پهن تتو شده و لب‌های نه سرخ، نه…