مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: اسفند 1398

5 اسفند 1398 بیماری فراگیر

حالا که همه جا پر است از خبرهای هول‌آور بیماری فراگیر، و استوری‌ها و پست‌ها آکنده‌است از چگونگی ضدعفونی همه‌چیز،…

26 بهمن 1398 پروانه‌سوخت

هیات روزهای کودکی‌ام، در جشن‌ها و ولادت‌ها، به خاطر اسم امام‌ها به بچه‌ها جایزه‌ می‌داد. و من که مرتضا بودم،…

13 بهمن 1398 دیشب

مامان پروانه‌ی عزیز عسل به همه‌ی روزهای پیش از این می‌گوید دیشب… دیشب که رفته بودیم خانه‌ی نیکی… دیشب که…