مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: دی 1399

13 دی 1399 ماهیگیر

در سفر کوتاه کاری‌ام به جنوب، مساله‌ی غریبی اتفاق افتاد. ماجرایی که نمی‌خواهم و نمی‌توانم درباره‌ش سکوت کنم. ما چند…