مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: آذر 1395

1 آذر 1395 آدم‌های خوشبخت تشکر کردن را بلدند

بعد از سربازی، به هر کسی که می‌شد، برای کار رو انداختم. دایی حسین گفت می تواند از آن یکی…

23 آبان 1395 می‌شه خودتونو معرفی کنید؟

گفت: «منو نمیشناسی؟» خوب به آوای خفه‌اش گوش دادم. «می‌شه خودتونو معرفی کنید؟»«چطور منو یادت نیست. می‌خوای اول اسممو بگم؟»…

17 آبان 1395 هنوز می جنگی یا بی تفاوتی؟

همیشه اولین مشت، اولین ضربه به ران و اولین برخوردِ بینی به تشکِ سفت درد دارد. درد دارد، اما ترست…

15 آبان 1395 سرتو بذار جای کونت بخواب

این دومین باری است که خواب مردن می‌بینم. بار اول، پشت سر تشییع کننده‌ها راه می‌رفتم و برای جوانی‌ام غصه…