مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: مرداد 1397

8 مرداد 1397 کار خوبه، خدا درست کنه

از نشرچشمه زنگ می‌زنند و می‌گویند «قلب نارنجی فرشته» به چاپ ششم رسیده. من، پنجره را باز می‌کنم و فریاد…

7 مرداد 1397 ما نباید راستشو می‌گفتیم خر خدا

معاون مدرسه گفته بود هر چیزی که شما را در مدرسه اذیت می‌کند، بنویسید. من، سر برگه آرزوها فهمیده بودم…

30 تیر 1397 قهرباش، اما حرف بزن

آن اول که نمی‌دانستم لپ‌هایش گُلی است، کاپشن قهوه‌ای روشن می‌پوشد و چند تار موی ریز و شکسته از زیر…

24 تیر 1397 روز دختر

و سال‌هاست که به تصویر زن، در دوره قاجار با لبخندی کج، نگاه می‌شود. به عکس زن‌هایی که سبیل براق…