مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

ماه: آبان 1395

8 آبان 1395 عشق اول

با هم‌دیگر که آشنا شدیم، خواستم برگه‌ای در آورند. روی تخته نوشتم: «اولین دختر/ پسری که عاشقش شدم…» گفتم یک…

3 آبان 1395 مدحِ عشق

در میان پیام‌های رسیده، سوالات فراوانی پرسیده می‌شود که چرا من هیچ‌گاه در خصوص اتفاقات روز نمی‌نویسم. چرا چیزی از…

27 مهر 1395 یتیم

با اینکه بعد از مرگ مامان پروانه فهمیدم که دیگر باید خودم، خودم را بشورم؛ با اینکه بعد از مرگ…

24 مهر 1395 هر آدمی، قصه‌ای دارد

هر آدمی، قصه‌ای دارد. قصه‌ای که سال‌هاست توی دلش نگاه داشته و دارد خفه‌اش می کند. قصه‌ای که امیدوار است…