مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: اسفند 1400

9 اسفند 1400 پایان کبوتر

در میان تصاویر این روزها، عکسی به چشم می‌آید از زنی پشت به تصویر که لباس چریکی به تن دارد…

7 اسفند 1400 برف نو

دیروز ، وقتی پیچ‌های برفی جاده‌ی هراز را می‌راندم،‌ غرق خیالات پرشماری بودم. عسل بی‌هوا پرسید: به چی فکر می‌کنی…

25 بهمن 1400 روز پدر

ما، بابا نداریم و این منصفانه نیست. می‌خواهد تقدیر و حکمت و امتحان و چیزهای دیگر باشد یا نه. منصفانه…

23 بهمن 1400 آدم رفتن

آدمِ رفتن باشید، رفقا؛ نه آدم ماندن. اگر راهی بلدید، یا بهانه‌ای می‌شناسید، بروید. حتی اگر رفتن‌تان، خروشی علیه‌ی هنجارها…