مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

ماه: فروردین 1400

14 فروردین 1400 رهایی از رنج

درباره رهایی از رنج جیمز بالدوین می‌نویسد «چیزی دلپذیرتر از رهایی از رنج نیست. در عین حال، هیچ‌چیز ترسناک‌تر از…