مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

تماس با من

ثبت‌نام کلاس‌ها:

دریافت اطلاعات کلاس‌‌ها و ثبت نام به دو طریق امکان پذیر است:

  • تلگرام 09032605002
  • ایمیل class@mortezabarzegar.com

ارتباطات کاری

هر گونه ارتباط کاری ، فقط از طریق ایمیل، امکان پذیر است:

  • ایمیل class@mortezabarzegar.com
فرم تماس