مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

نوشته های بلاگ

اسیری

30 دی 1394 نوشته‌ها

به گمانم فلسفه ی خلفت،اسیری ست
اسیر می آورند و اسیر می برند
در عشق اسیری و بی عشق اسیرتر
آزادی ففقط اسم میدان های ماست
نام مخفی اش اسارت است
فقط کافیست لحظه ای دلت
برای پدر مرده ات تنگ شود
آن وقت می فهمی که جسم
چه زندان مهیبی است.

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید