مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

کتاب‌ها

روز تا انتشار رمان «ناگهان، ایران»

قلب نارنجی فرشته

مجموعه داستان
چاپ 13

اعترافات هولناک لاک‌پشت مرده

رمان
چاپ 9