مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

برچسب:مرتضی_برزگر

26 آبان 1394 مامان پروانه، من سمت هیچ زنی نمی تونم برم

دکتر گفت: این قرص ها از مردی میندازتت. تا چهار پنج ماه نمی تونی سمت هیچ زنی بری. گفت هفته…

25 آبان 1394 اون بیستی که دادی خیلی چسبید

به هیچ کدام از سوال ها جواب نداده بود. فقط زیر سوال آخر نوشته بود: «نه بابام مریض بوده، نه…

25 آبان 1394 اولین دختری که عاشقش شدم

اولین دختری که عاشقش شدم، چادری بود. باباش گفته بود: «بفهمم کسی به دخترم نظر داره، سرش رو می‌برم.» مامانش…