مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

داستان نویس

معلم داستان نویسی

مدیر آی‌تی و CRM

کارشناس تولید محتوا

نوشته های بلاگ

فرق از زمین است تا آسمان

23 فروردین 1400 نوشته‌ها

فرق از زمین است تا آسمان.تفاوت از سیاه سیاه است تا سپید سپید.اختلاف بین نور است تا ظلمت.فاصله زیاد است عزیز من.زیاد….منظورم تفاوت بین انسان و سایر مخلوقات است.باور بفرمایید که انسان به خاطر عقل و تدبیرش نشد انسان.که شعور خوردن و خوابیدن و خشم را در خوک و خرس و خرگوش نیز می توان یافت.حتی شاید بیشتر از انسان.انسان برای این شد خلیفه روی زمین چون رنج را می تواند درک کند.بفهمد.ملاک آدمیت میزان درک رنج است و لاغیر و همه آدم هایی که قتل و غارت کردند ناتوان بودند از فهم رنج دیگران.رنج منحصر به فرد ترین خصوصیت انسانی است.در خوش بینانه ترین حالت سگ ها و سمورها و سنجاب ها فقط درد را می فهمند.فاصله بین درد تا رنج فاصله زمین است تا آسمان….
پدری رنجور است.مادری رنجورتر.به چشمهایشان نگاه کن.دقیق.بدون پلک زدن.ببین می توانی رنجشان را احساس نکنی؟؟؟
الهی به امید تو

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید