مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

مرتضی برزگر

پدر، همسر و غمگین معاصر

نویسنده‌ داستان

معلم داستان نویسی

مدیر روابط عمومی

کارشناس تولید محتوا

نوشته های بلاگ

بهشت

18 فروردین 1395 نوشته‌ها

بهشت اخر همه اسارت هاست
هنگامی که بر بالای قصر زمرد نشانت ایستاده ای
آتش جهنم از دور زبانه می کشد
و معشوقه ات برای هزارمین بار هیزم می شود….
و تو نمیدانی که برای چندمین بار اتش میگیری
آهای حوری ها
برایم سیب بیاورید
میخواهم اندکی گناه گاز بزنم…

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید